Kadra

Dyrektor:

Lilla Popłońska

Nauczyciele:

Beata Tuka
– język polski

Katarzyna Nowak
– język angielski

Barbara Peterwas-Słupska
– język angielski

Lilla Popłońska
– język niemiecki

Agata Michalak
– język niemiecki

Katarzyna Piotrkiewicz
– historia

–  historia i teraźniejszość
– wiedza o społeczeństwie

Justyna Biernacka
– matematyka

Elżbieta Koziarska
– geografia
– biologia
– podstawy przedsiębiorczości

Grzegorz Wysocki
– informatyka

Agnieszka Czajka-Skręta
– chemia

Anna Migiel
– fizyka

Lilla Cwalina
– wychowanie fizyczne
– wychowanie do życia w rodzinie

ppłk Andrzej Wrótniak
– przysposobienie wojskowe

podinsp. Tomasz Rochmiński
– bezpieczeństwo i porządek publiczny
– edukacja dla bezpieczeństwa
– samoobrona
– przysposobienie obronne
– wychowanie fizyczne

Patryk Kołosowski
– bezpieczeństwo pożarowe
–  ratownictwo medyczne

Ewa Michalak
– religia

Artur Czarnecki
– filozofia

Anna Paprocka
– biblioteka

Natalia Kowalska-Bryl

–  psycholog

Anna Jaskólska

–  pedagog specjalny