Rekrutacja

Szanowni Rodzice, drodzy Kandydaci!

Zespół Szkół w Bolimowie od wielu lat realizuje misję nauczania w klasach mundurowych o profilu wojskowym, policyjnym i strażackim. Chcemy  jak najbardziej upowszechniać pozytywny wizerunek służb mundurowych wśród uczniów.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy w roku szkolnym 2022/2023 poszerzamy naszą ofertę edukacyjną o klasę ratownictwa medycznego.

Jak mundurówka, to tylko w Bolimowie!

Oferujemy  kandydatom   szkołę  nowoczesną, przyjazną i otwartą na świat, a przy tym zapewniającą wszechstronny rozwój i przygotowanie do kontynuacji nauki w szkołach wyższych.

Mamy nadzieję, iż wszelkie działania zapewniające  rozwój  naszej szkoły nie tylko zachęcą Państwa do wyboru naszej szkoły ze względu na jej dotychczasowe walory edukacyjne i organizacyjne, ale przede wszystkim wpłyną na świadomy i trafny wybór drogi kształcenia.

Informacje o poszczególnych klasach znajdą Państwo klikając w umieszczone pod zdjęciami nazwy kierunków. Zachęcamy także do śledzenia naszego profilu na Facebooku.

Liceum ogólnokształcące

1Złożenie wniosku drogą elektroniczną: https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/
2Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów 
dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym.
3Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
5Potwierdzenie woli, czyli uzupełnienie wniosku o oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały
one złożone wcześniej.
6Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Harmonogram pojawi się po opublikowaniu zarządzenia w sprawie rekrutacji

Autorem zdjęć uczniów jest Justyna Paprocka