Kategorie
Bez kategorii

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Nasza szkoła w roku 2024 r. przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Źródła finansowania:

– kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa – 12 000 zł,

– wysokość finansowego wkładu własnego organu prowadzącego – 3 000 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania to 15 000 zł.

Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa.

Książki kupowane będą zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami zgłoszonymi przez uczniów i rodziców, stąd nasza prośba o zgłaszanie propozycji zakupu do 17 czerwca 2024 r. za pośrednictwem dziennika elektronicznego do nauczyciela bibliotekarza lub do skrzyneczki opatrzonej logo programu na korytarzu szkolnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *