Oferujemy przyszłym Uczniom szkołę nowoczesną,
przyjazną i otwartą na świat!

Od wielu lat realizujemy misję nauczania w klasach mundurowych o profilu wojskowym, policyjnym i strażackim. W roku szkolnym 2022/2023 będziemy kształcić także w klasie ratownictwa medycznego.