Zebrania z rodzicami

Informacje dla rodziców:

– zebrania odbywają się w godzinach 17.30 – 18.30, w przypadku zmiany godziny informacja zostanie umieszczona w tabeli z zebraniami na stronie internetowej i w e-dzienniku,

– w przypadku poważnego zagrożenia epidemicznego zebrania będą mogły odbywać się on-line z wykorzystaniem platformy TEAMS,

– jeżeli rodzic w danym dniu nie może stawić się na zebranie, a chciałby się spotkać z wychowawcą, proszę się z nim umawiać po lekcjach lub przed lekcjami (rozmowy z wychowawcą lub innym nauczycielem w czasie jego lekcji lub podczas dyżurów międzylekcyjnych dezorganizują pracę) lub w trakcie godzin konsultacji,

15 września (czwartek) 
godz. 17:30
Zebranie organizacyjne. Wybór Rady Rodziców, zapoznanie ze Statutem ZS w Bolimowie, wymaganiami edukacyjnymi.
12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) 17:15Zebranie zapoznające rodziców z propozycjami ocen na I semestr (pisemne potwierdzenie na liście obecności o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannym zachowania)
31 stycznia 2023 r. (wtorek)
17:30
Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów oraz wynikach klasyfikacji za I półrocze.
27 marca 2023 r. (poniedziałek)
17:30
Zebranie dla rodziców klasy maturalnej zapoznające rodziców z propozycjami ocen na zakończenie szkoły. Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów pozostałych klas.
18 maja 2023 r.(czwartek)
17:30
Zebranie zapoznające rodziców z bieżącą sytuacją uczniów i propozycjami ocen niedostatecznych i nagannych zachowania w II półroczu (potwierdzenie informacji o zagrożeniach).
*Daty mogą ulec zmianie