Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja elektroniczna

logowanie do szkoły odbywa się od 22.04.2024 r. na stronie: https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

Szanowni Rodzice, drodzy Kandydaci!

Zespół Szkół w Bolimowie od wielu lat realizuje misję nauczania w klasach mundurowych o profilu wojskowym, policyjnym i strażackim. Chcemy  jak najbardziej upowszechniać pozytywny wizerunek służb mundurowych wśród uczniów.

W 2022 poszerzyliśmy naszą ofertę edukacyjną o klasę ratownictwa medycznego.

Jak mundurówka, to tylko w Bolimowie!

Oferujemy  kandydatom   szkołę  nowoczesną, przyjazną i otwartą na świat, a przy tym zapewniającą wszechstronny rozwój i przygotowanie do kontynuacji nauki w szkołach wyższych.

Mamy nadzieję, iż wszelkie działania zapewniające  rozwój  naszej szkoły nie tylko zachęcą Państwa do wyboru naszej szkoły ze względu na jej dotychczasowe walory edukacyjne i organizacyjne, ale przede wszystkim wpłyną na świadomy i trafny wybór drogi kształcenia.

Informacje o poszczególnych klasach znajdą Państwo klikając w umieszczone pod zdjęciami nazwy kierunków. Zachęcamy także do śledzenia naszego profilu na Facebooku.

Liceum ogólnokształcące

logowanie w systemie lub złożenie w szkole wniosku o przyjęcie (jeśli kandydat jest spoza województwa łódzkiego)od 22 kwietnia 2024 r. do 21 maja 2024 r. do godz. 12:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistyod 3 lipca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym15 lipca 2024 do godz. 12:00
przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)od 15 do 18 lipca 2024 r. do godz. 12:00
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym19 lipca 2024 r. do godz. 12:00

Regulamin naboru