Zebrania z rodzicami

Informacje dla rodziców:

– zebrania odbywają się w godzinach 17.00 – 18.30, w przypadku zmiany godziny informacja zostanie umieszczona w tabeli z zebraniami na stronie internetowej i w e-dzienniku,

– jeżeli rodzic w danym dniu nie może stawić się na zebranie, a chciałby się spotkać z wychowawcą lub nauczycielem, proszę umawiać się w trakcie godzin konsultacji.

19 września (wtorek) 
17:00
Zebranie organizacyjne.
Wybór Rady Rodziców, zapoznanie ze Statutem ZS w Bolimowie, wymaganiami edukacyjnymi.
19 grudnia Zebranie z rodzicami/prawnymi opiekunami, poinformowanie o przewidywanych ocenach za pierwsze półrocze
26 marcaZebranie dla rodziców/prawnych opiekunów klasy maturalnej zapoznające z propozycjami ocen na zakończenie klasy IV. 
Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów pozostałych klas.
3 czerwcaZebranie dla rodziców/prawnych opiekunów, poinformowanie o propozycjach ocen końcoworocznych.
*Daty mogą ulec zmianie

Harmonogram konsultacji

GODZINY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024


Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny konsultacji
Lilla Popłońskaśroda8:00 – 8:45
Justyna Biernackaczwartek10:45 – 11:30
Lilla Cwalinawtorek12:40 – 13:25
Jacek Marczakpiątek15:15 – 16:00
Elżbieta Koziarskawtorek
(co 2 tygodnie)
14:15 – 15:05
Agata Michalakpiątek15:05 – 15:50
Katarzyna Nowakśroda10:45 – 11:30
Radosław Brzezińskiponiedziałek9:55-11:40
Beata Tukaczwartek11:40 – 12:25
Anna Kochanowskaponiedziałek
środa
10:15 – 10:45
Barbara Peterwas-Słupskawtorek11:40 – 12:25
Katarzyna Piotrkiewiczpiątek13:30 – 14.:5
Patryk Kołosowskiczwartek 15:15-16:00
Tomasz Rochmińskiśroda10:45 – 11:30
Andrzej Wrótniakczwartek
(co 2 tygodnie)
07:30 – 08:15
Agnieszka Czajka-Skrętawtorek12:40 – 13:25
Renata Chmielewskaponiedziałek12:40-13:25
Anna Jaskólskaśroda
czwartek
piątek
12:15-12:30
12:15-12.:0
12:00-12:30
Natalia Kowalska-Brylponiedziałek
wtorek
8:30-9:00
8:30-9:00
Anna Paprockaponiedziałek14:00 – 15:00
Katarzyna Markowicz
poniedziałek
10:45-11:30
Sandra Grefkowiczwtorek11:30 – 12:30
Godziny mogą ulec zmianie, prosimy o sprawdzanie dostępności nauczyciela poprzez dziennik elektroniczny przed planowanym spotkaniem.