Kadra

Dyrektor:

Lilla Popłońska

Nauczyciele:

Beata Tuka

 • język polski

Jacek Marczak

 • język polski
 • filozofia
 • pedagog

Katarzyna Nowak

 •  język angielski

Barbara Peterwas-Słupska

 •  język angielski

Lilla Popłońska

 •  język niemiecki

Agata Michalak

 •  język niemiecki

Katarzyna Markowicz

 • język niemiecki

Katarzyna Piotrkiewicz

 •  historia
 • historia i teraźniejszość
 • wiedza o społeczeństwie

Justyna Biernacka

 •  matematyka
 • informatyka

Elżbieta Koziarska

 • biznes i zarządzanie
 • podstawy przedsiębiorczości

Agnieszka Czajka-Skręta

 •  chemia
 • fizyka
 • matematyka

Lilla Cwalina

 • wychowanie fizyczne
 • wychowanie do życia w rodzinie

ppłk Andrzej Wrótniak

 • przysposobienie wojskowe

podinsp. Tomasz Rochmiński

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 •  samoobrona
 • przysposobienie obronne
 • wychowanie fizyczne

Patryk Kołosowski

 • bezpieczeństwo pożarowe
 • ratownictwo medyczne

Anna Kochanowska

 • religia

Anna Paprocka

 • biblioteka

Natalia Kowalska-Bryl

 • psycholog

Anna Jaskólska

 • pedagog specjalny

Renata Chmielewska

 • geografia

Angelika Zdunkiewicz

 • doradztwo zawodowe