Klasa ratownictwa medycznego

Wychodząc naprzeciw potrzebom zmieniającego się rynku pracy, oferujemy kandydatom kierunek kształcenia w klasie ratownictwa medycznego.

Jeśli chcesz związać swoją przyszłość zawodową ze służbą zdrowia oraz działalnością paramedyczną, wybierz klasę ratownictwa medycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Bolimowie.

W trakcie trwania nauki odbędziesz zajęcia szkoleniowe i ćwiczeniowe pod okiem specjalistów z zakresu medycyny i ratownictwa.

Podczas zajęć z ratownictwa medycznego, nasi podopieczni będą mieli możliwość odbycia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.

Klasa ratownictwa medycznego przygotuje do nauki na tych kierunkach studiów, gdzie wymagana jest matura z biologii, np.: kosmetologia, technologia żywności, farmacja, dietetyka. Rozszerzony język obcy otwiera drogę na większość kierunków studiów.

Przedmioty rozszerzone:

  • biologia
  • język angielski

Zapisz się!