Kategorie
Bez kategorii

Obóz szkoleniowy „Sosenka” 2024

W dniach 4 – 7 czerwca 2024 nasi uczniowie  uczestniczyli w obozie szkoleniowo- kondycyjnym w Ośrodku Turystyki Kajakowej „ Sosenka”. Każda sekcja wzięła  udział  w zajęciach specjalistycznych, zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Uczniowie mogli zmierzyć się nie tylko z nowymi wyzwaniami, ale też nabyć nowe umiejętności, które niejednokrotnie wymagały pokonywania własnych granic.

 Uczniowie klas policyjnych wzięli udział w ćwiczeniach  poszukiwawczo-pościgowych, poznali wybrane techniki kryminalistyczne i taktykę działań pododdziałów zwartych,  mieli także zajęcia z udziałem przewodników psów.

Wojskowi  ćwiczyli maskowanie w terenie leśnym, poznali taktyki poruszania się z bronią, doskonalili składanie i rozkładanie broni, oraz strzelanie z trenażera.

 Strażacy i ratownicy medyczni  rywalizowali w turniejach specjalistycznych, wzięli dział w Triag’u segregowania rannych. W ramach zajęć tematycznych uczniowie klas strażackich zapoznali się z taktyką pożarów otwartych i ratownictwem technicznym. Uczniowie klas ratownictwa medycznego poznali wyposażenie karateki typu P oraz ścieżkę kariery zawodowej na kierunku pielęgniarstwa.

W trakcie obozu odbyły  się także spotkania z prokuratorem rejonowym, w ramach których uczniowie zostali zapoznani z postępowaniem w sprawach nieletnich.  Część kondycyjna obozu obejmowała spływ kajakowy, zawody strzeleckie, paintball, spacery po lesie. Nie zabrakło także budzących wielkie emocje nocnych alarmów.

Ze względu na bardzo dużą liczbę uczestników skorzystaliśmy z wsparcia logistycznego 38. Dywizjonu zabezpieczenia Obrony Powietrznej oraz 37.  Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. Żołnierze zabezpieczyli nam bazę noclegową.

W zajęciach merytorycznych udział wzięli:  Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, Komenda Rejonowa Policji Warszawa I i IV, Komenda Powiatowa Policji w Kutnie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach,   Ochotnicza Straż Pożarna w Bolimowie,  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Prokurator Rejonowy w Skierniewicach  oraz Medi Trans Skierniewice.

Bardzo serdecznie  dziękujemy za wsparcie logistyczne i merytoryczne, a także wyrażamy nadzieję na współpracę w kolejnych latach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *